SteelCALC

Free simple steel calculator for structural engineers, steel designers, steel detailers, ... 

Zvolte jazyk
Jednotky: mm cm dm m
Formát čísel: normal *10x
Počet des. míst: 0 1 2 0-9G:

... hmotnost
A:

... plocha
c:

... obvod
AL:

... nátěrová plocha na délku
AG:

... nátěrová plocha na jednotku váhy
Iy:

... moment setrvačnosti (osa y-y)
Wel,y:

... pružný modul průřezu (osa y-y)
Wpl,y:

... plastický modul průřezu (osa y-y)
iy:

... poloměr setrvačnosti (osa y-y)
Iz:

... moment setrvačnosti (osa z-z)
Wel,z:

... pružný modul průřezu (osa z-z)
Wpl,z:

... plastický modul průřezu (osa z-z)
iz:

... poloměr setrvačnosti (osa z-z)
Avz:

... plocha stěny ve smyku
Iw:

... výsečový moment setrvačnosti
It:

... moment tuhosti v prostém kroucení
Country:

... země normy
Standard:

... označení normy
StandardYear:

... rok vydání normy
Section_ID:

... ID

Vlastnosti výpočtu roztečí šroubů:
Mezera (mm):
Koeficient vzdálenosti od konce (e1,e2):
Koeficient vzdálenosti mezi šrouby (p1,p2):

Vysvětlení:
1. Mezerou je myšlena mezera mezi podložkou pod šroub a koncem průřezu nebo začátku radiusu průřezu.
2. Koeficient koncové vzdálenosti / vzdálenosti mezi šrouby:
Tyto koeficienty mohou být změněny. Přednastavené hodnoty jsou minimální podle normy EN 1993-1-8:12/2006 (tab.3.3).
Ale mohou být nastaveny doporučené hodnoty, např. podle Prof. Josefa Macháčka (Faculty of Civil Engineering CTU in Prague) : e1 = 2,5 * d0, e2 = 2,0 * d0, p1,p2 = 3,5 * d0
3. Rozteče šroubů jsou vypočítány pouze pro šrouby M10 - M24 bolts.