SteelCALC

Free simple steel calculator for structural engineers, steel designers, steel detailers, ... 

Zvolte jazyk

První průřez Druhý průřez
Jednotky: mm cm dm m
Formát čísla: normal *10x
Počet desetinných míst: 0 1 2 0-9

Srovnání
G:
A:
c:
AL:
AG:
Iy:
Wel,y:
Wpl,y:
iy:
Iz:
Wel,z:
Wpl,z:
iz:
Avz:
Iw:
It: